Disse franstaltninger kan i regne med i byer i danmark, der skal ses som et første fælles initiativ, sigter mod at supplere den nationale indsats og bidrage til forbedret likviditet og forenkle iværksætternes hverdag i den aktuelle krise. Styrket samarbejde, korte beslutningsprocesser og fleksibilitet og lydhørhed vil karakterisere byens tilgang til det lokale erhvervsliv.

Kbhs foranstaltninger blev rettet mod kbhs erhvervsliv som følge af koronakrisen


Kortere betalingstider for leverandører til Kbh

Københavns aktiviteter bliver bedt om at betale leverandørfakturaer tidligere end den dato, som leverandøren angiver som den sidste betalingsdato, og for at sikre, at alle fakturaer betales 15 dage fra leverandørens fakturadato. Sundheds-, pleje- og plejestyring, som er under hårdt pres og har brug for at fokusere deres ressourcer, er udelukket.


Frosne huslejer og mulighed for afbetalingsplan

København ska gennem Stadsfastigheter afstår fra dette års huslejeforøgelse for sine kommercielle lejere og giver mulighed for en betalingsplan for lejen, hvor forsinkelse med leje kan være en del.


Sikker samarbejde omkring hjælp af  låsesmed Nørrebro 

Gennem Kbhs samarbejder Køenhavns byggelau og låsesmed nørebro, med omkring 60 spillere i gæstfrihedssektoren. Virksomheden SKBL finansieres primært med medlemskontingent. For året 2020 har vi til hensigt at øge byens bevilling til bidrag til gæstfrihedssektoren, så der ikke skal betales medlemskontingent i Københavns bygelau. Formålet er at samle magten omkring en branche, der er hårdt ramt.


Forslag til udendørs spisning gennem august

København står over for udsættelse med gebyrer for eksisterende lejekontrakter til udendørs siddepladser og salg på offentlig grund i 6 måneder, der starter i marts 2020.


Udsættelse af gebyrer for vand, spildevand og affald

Byen Kbh arbejder for at sikre, at virksomheder, der anmoder om udsættelse af gebyrer for vand, kloakering og affald, for at styre likviditeten, skal få det.


Styrket rådgivning og vejledning til  alle små og iværksættere

Vi sikrer kvalificeret vejledning og rådgivning til virksomheder gennem København byggelau


Udskydelse af gebyrer i forbindelse med tilladelses- og tilsynsspørgsmål samt lydhørhed og fleksibilitet i den ekstraordinære situation

København giver udsættelse for visse gebyrer i forbindelse med byens tilladelse og tilsynsaktiviteter. Vi skal vise lydhørhed og forlænge fristerne for tilladelses- og tilsynssager, hvor det er muligt.

Elektriker Gentofte hjælper

Hvis du skal bruge en elektriker så giver disse rabat til ældre boende og kommunale som skal bruge en elektriker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.