Vore værdier og moral

Vi betragter mennesket som et værdiskabende væsen

Vore værdier og moral er at vi betragter mennesket som et værdiskabende væsen, der selv kan fastsætte sine etiske idealer og give sit liv mening.

Moral bør efter vor opfattelse bygge på rent menneskelige værdier. Vi har som mennesker både biologiske og sociale behov, f.eks. for føde og samvær med andre mennesker. Sådanne behov tillægger vi ganske enkelt værdi.

Vi har naturligvis mange behov og ønsker og som følge deraf mange værdier. Nogle af dem er fællesmenneskelige og danner grundlag for erklæringer om menneskerettigheder. Andre er af mere individuel karakter.

Moralens funktion er derfor at beskytte værdier af biologisk og social art, men alle moralfølelser og moralopfattelser er ikke lige berettigede. De kan være udtryk for fordomme og særinteresser.

Følelser har betydelig indflydelse på vore moralholdninger, men vore moralske valg kan begrundes ved hjælp af erfaring og fornuft, ligesom det er tilfældet for vor erkendelse af den øvrige virkelighed.

Vi opfatter følelse og fantasi som værdifulde menneskelige kvaliteter. Mennesker har mulighed for ved egen og gensidig hjælp at udvikle sig følelses – og forstandsmæssigt i retning af større skabende udfoldelse end i dag. Vi vil arbejde for at fremme disse udfoldelsesmuligheder i et frit samfund.

Medmenneskelighed, tolerance og social ansvarsbevidsthed må være fundamentet for menneskers indbyrdes forhold. FN´s menneskerettighedserklæring fra 1948 rummer centrale elementer af en moderne humanisme.

Megen menneskelig lidelse skyldes, at menneskerettighederne undertrykkes på grund af politiske, religiøse og kulturelle traditioner. Det sker fx. i form af forbud mod fødselskontrol, abort og skilsmisse, eller som medicinsk unødvendig omskæring af drenge og især piger, eller som grov forskelsbehandling af kvinder og vilkårlige begrænsninger af menneskers seksualitet.