Vor viden om verden

Menneskets viden om sig selv

Vor viden om verden. Menneskets viden om sig selv og sin omverden bygger først og fremmest på et rationelt erfaringsgrundlag. Det er gennem en videnskabelig, kontrollérbar forskning vi lærer virkeligheden at kende, ikke gennem tro på guddommelige eller andre mystiske kræfter.

Det har været en lang og vanskelig proces at erstatte mystiske opfattelser med objektive forklaringer på naturens indretning, herunder naturfænomener som sygdomme og naturkatastrofer. Forskningen med dens dybtgående indsigt i naturens opbygning og virkemåder er historisk set et relativt nyt fænomen, som først så småt begyndte at vinde fodfæste for kun 400 år siden.

Vor nuværende viden er resultatet af en passende kombination af kreativ fantasi, erfaring, fornuft og hårdt arbejde. Her kan humanister finde grundlag for en naturalistisk livs – og verdensanskuelse.

Den teknologiske anvendelse af fagvidenskabelig erkendelse er grundlaget for moderne samfund og menneskelig velfærd og følgelig helt uundværlig. Men vi skal måske ikke altid gøre, hvad vi kan, fx. udvikle masseødelæggelsesvåben, nukleare, biologiske eller kemiske.

Livsanskuelse og stat

Værdigrundlaget for det danske samfund må være de forpligtelser vi har i forhold til menneskerettighederne, uden særrettigheder for bestemte politiske eller religiøse opfattelser.

Ved en kommende grundlovsrevision bør stat og kirke adskilles, således som det nu er sket i Sverige.

Selvom der i Danmark formelt er trosfrihed, er de forskellige livsanskuelser ikke ligestillede. I nogle børnehaver, i folkeskole, gymnasium, radio, tv og i andre offentlige sammenhænge bliver den kirkelige livsanskuelse favoriseret.

Vi ønsker neutrale offentlige institutioner og funktioner adskilt fra religiøse. Hjælp, behandling, opdragelse og undervisning på offentlige eller offentligt støttede institutioner skal gives uden religiøst tryk eller andet livsanskuelsespres.

International humanisme

Den tilsvarende norske forening Human-Etisk Forbund er med ca. 66.000 medlemmer den største livssynsorganisation uden for statskirken.

The International Humanist and Ethical Union – IHEU – er en sammenslutning af 90 organisationer fra over 30 nationer og har ca. 3 millioner medlemmer.

European Humanist Federation – EHF- er en nydannet sammenslutning af europæiske organisationer. IHEU er repræsenteret i FN- og EU- organer.

Humanistisk Debat er tilsluttet EHF og vil søge optagelse i IHEU.